Wszyscy chcielibyśmy móc wziąć głęboki, długi oddech i nie martwić się o wdychanie zbyt dużej ilości pyłów i zanieczyszczeń. Niestety, jakość powietrza w Polsce jest bardzo zła. Jest to rzecz, której społeczeństwo jest bardziej świadome. Kampanie takie jak rządowy program "Czyste Powietrze" dają nadzieję, że wkrótce będziemy cieszyć się jeśli nie czystym, to przynajmniej czystszym powietrzem.

Czym jest program Czyste Powietrze?

Celem rządu jest poprawa efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Można to osiągnąć poprzez modernizację pieców grzewczych i ocieplenie budynków, a także wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Co to właściwie oznacza? Oznacza to między innymi, że można ubiegać się w ramach dotacji o pieniądze na wymianę okien i drzwi.

Można ubiegać się o dotację w ramach programu Czyste Powietrze, aby otrzymać dodatkowe środki:

 • Modernizację i wymianę źródeł ciepła, które przestały spełniać kryteria emisyjne, w szczególności pieców węglowych.
 • Termoizolacja budynków
 • Wymiana okien i drzwi na energooszczędne, szczelne i nowsze
 • Modernizacja systemów centralnego ogrzewania i instalacji wody użytkowej
 • Montaż systemów wentylacji z odzyskiem ciepła
 • Instalacja systemów energii odnawialnej

Program przewidziany jest na lata 2018-2029. Wnioski o dofinansowanie można składać już od września 2018 roku. Budżet wynosi 103 mld zł. 63,3 mld zł przeznaczone jest na finansowanie dotacji, a 39,7 mld zł na finansowanie pożyczek.

Co można otrzymać w ramach wsparcia?

Koszty inwestycji mogą pokryć osoby, które złożą wniosek. W dużej mierze zależy to od miesięcznego dochodu rodziny i zainwestowanej kwoty. Maksymalna kwota udzielonego wsparcia to 53 000 zł. Kwota ta nie jest dochodem podlegającym opodatkowaniu.

Subwencje w programie "Czyste powietrze": Prawdopodobne wartości

 • Dochód w rodzinie do 600 zł/os + pożyczka do 10% wartości dotacji
 • Dochód w rodzinie do 800 zł/os + kredyt do 20% wartości dofinansowania
 • Dochód w rodzinie do 1000 zł/os + kredyt do 30% wartości dofinansowania
 • Dochód w rodzinie do 1200 zł/os. - do 60% kosztów inwestycji + kredyt do 40% wartości dofinansowania.
 • Dochód w rodzinie do 1400 zł/os + kredyt do 50% wartości dotacji
 • Dochód w rodzinie do 1600 zł/os + kredyt do 60% wartości dofinansowania
 • Dochód w rodzinie powyżej 1600/os zł - do 30% kosztów inwestycji + kredyt do 70% wartości dofinansowania

Ta dotacja to duże ułatwienie, zwłaszcza jeśli Twoim planem jest remont lub przebudowa domu jednorodzinnego. Oszczędności w domowym budżecie może przynieść wymiana systemu grzewczego oraz ocieplenie budynku. Wniosek możesz złożyć w Wojewódzkim Funduszu Ochrony i Gospodarki Wodnej (WFOSiGW), który jest właściwy dla obszaru, na który przypada budynek. Można je składać elektronicznie lub w formie papierowej do 31.12.2027 r.

Ministerstwo Środowiska przygotowało cykl spotkań edukacyjnych w każdej gminie w Polsce, podczas których poruszane będą tematy edukacyjne i informacyjne oraz udzielana będzie pomoc w ubieganiu się o dotację na termomodernizację domu. Na stronie internetowej Ministerstwa Środowiska można znaleźć szczegółowe informacje na temat wymagań i wymaganych dokumentów.

Kto może ubiegać się o dotację?

Program rządowy skierowany jest do osób fizycznych, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków, nowych i starych.

W ramach programu Czyste Powietrze wymień okna na nowe

Warto ubiegać się o dofinansowanie, aby wymienić stare okna lub drzwi. Przez takie okna i drzwi ucieka bowiem ciepło. Do budynku dostają się również cząstki stałe PM10, HTML2,5, które powodują smog i zanieczyszczenia miejskie. W innym artykule można dowiedzieć się więcej na temat nasilenia smogu w polskich miastach.

W naszych produktach stosujemy rozwiązania energooszczędne . Zapewnia to bardzo wysoką izolację termiczną, która wraz z dobrą izolacją ścian i inwestycją w nowy system grzewczy zapewni komfort i oszczędności dla Ciebie i Twojej rodziny. Warto, abyś mógł choć w niewielkim stopniu przyczynić się do ochrony środowiska i oczyszczenia powietrza.

Zachęcamy również do zapoznania się z informacjami o tym, jak nasze produkty mogą być świetnym uzupełnieniem izolacji termicznej.

5/5 - (1 głos)