Nawiewniki

 

AERECO STANDARD – NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY Z OKAPNIKIEM STANDARD

Najbardziej popularny ze wszystkich nawiewników higrosterowanych. Dostępny jest w dwóch typach przepływu i w 3 różnych kolorach. Estetyczna budowa i niezawodność działania sprawiły, że nawiewnik EMM stał się najpopularniejszym produktem aereco. Wraz z okapem akustycznym zapewnia izolacyjność akustyczną na poziomie 37 dB. System higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od poziomu wilgotności względnej. Izolacyjność akustyczna: do Dn,e,w = 37 dB z okapem akustycznym. Proste utrzymanie: użytkownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę nawiewnika. Kierowanie strumienia powietrza: w zależności od ustawienia strumień pionowy lub ukośny. Nawiewnik EMM może pracować w dwóch położeniach w zależności od przykręcenia podstawki. Strumień powietrza jest skierowany pionowo lub ukośnie. Ustawienie zależy od odległości nawiewnika do węgarka (zbyt mała odległość tłumi swobodny przepływ powietrza przez nawiewnik). Nawiewniki EMM mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza. Nawiewniki przymknięte umożliwiają doprowadzenie minimalnej ilości powietrza. Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

EMM nawiewnik higrosterowanyDostosowanie do potrzebOpcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

AERECO AKUSTYCZNY 37 db – NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY AKUSTYCZNY

Nawiewnik EHA może być instalowany bezpośrednio na ok nie lub na kasecie rolet. Dzięki swojej konstrukcji zapewnia maksymalną ochronę akustyczną optymalizując jednocześnie ilość doprowadzanego powietrza do pomieszczeń.
System higrosterowany: zmiana przepływu uzależniona jest od poziom u wilgotności
względnej.
Izolacyjność akustyczna: do Dn,e,w = 42 dB z akcesoriami.
Proste utrzymanie: użytk ownik nie reguluje przepływu. Okresowo należy oczyścić obudowę
nawiewnika.
Nawiewnik wraz z łącznikiem akustycznym i okapem zapewnia izolacyjność do 42 dB*.
* Nawiewnik EHA z ok apem standardowym posiada izolacyjność 37 dB.

Nawiewniki EHA mogą być wyposażone w ręczną blokadę przepływu powietrza.
Nawiewniki przymknięte um ożliwiają do prowadzenie minimalnej ilości powietrza.
Z opcji tej zaleca się korzystać wyłącznie przy niesprzyjających warunkach klimatycznych.

Nawiewnik EHASkuteczna ochrona przed hałasemOpcja ręcznego przymknięcia nawiewnika

AMI AERECO

Samoregulujący. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.Nawiewnik przeznaczony do okien PVC i drewnianych.
Przepływ powietrza: 22-30 m³/h.Przy ustawiewniu przysłony w pozycji otwartej, ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Przepływ powietrza w zależności od rodzaju nawiewnika osiąga do 22/30 m³/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się ograniczając ilość dostarczanego powietrza.
Natomiast po ustawiewniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza.

Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.
Tłumienie akustyczne zestawu, przy otwartym nawiewniku wynosi 38dB(A).

Nawiewnik AMI

2MO102 AERECO – NAWIEWNIK CIŚNIENIOWY AMO

Samoregulujący. Ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnienia na zewnątrz i wewnątrz pomieszczenia. Dzieje się tak do poziomu różnicy ciśnień, przy którym wydajność nawiewnika osiąga wartość maksymalną. Przy dalszym wzroście skrzydełka odchylają się ograniczając ilość doprowadzanego powietrza. Taka sytuacja może być spowodowana, np. podmuchem wiatru. Użytkownik ma możliwość zamknięcia przysłony ograniczając przepływ powietrza do minimum.
Przepływ powietrza: 22/30/45 m³/h.
Przy ustawiewniu przysłony w pozycji otwartej, ilość dostarczanego powietrza zależy od różnicy ciśnień wewnątrz i na zewnątrz pomieszczenia. Przepływ powietrza w zależności od rodzaju nawiewnika osiąga do 22/30/45 m³/h. Po przekroczeniu wartości maksymalnej skrzydełka umieszczone wewnątrz nawiewnika odchylają się ograniczając ilość dostarczanego powietrza.
Natomiast po ustawiewniu przysłony w pozycji zamkniętej, nawiewnik dostarcza minimalną ilość powietrza.

Powietrze zewnętrzne przepływając przez nawiewnik kierowane jest do góry, ponad strefę przebywania ludzi, co zapobiega nieprzyjemnemu zjawisku przeciągu i uczuciu dyskomfortu użytkowników.

Więcej informacji na stronach:

http://www.nawiewnik.pl/
http://www.aereco.com.pl/