Kontakt

ADRES

CENTRUM OKIEN
66–200 Świebodzin
ul. Kupiecka 4
NIP: 925192 2693

DANE KONTAKTOWE

Tel. 68 38 231 96
Tel. 68 38 265 05
E–Mail: centrum-okienfsw@wp.pl
DZIAŁ SPRZEDAŻY:
Paweł:     509 111 398

UWAGA

Za pomocą poniższego formularza mogą Państwo w łatwy i szybki sposób zadać pytanie lub zgłosić swoje uwagi.

 

Informujemy, iż w przypadku przesłania danych kontaktowych (Imię, nazwisko, adres mail) zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016):

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Centrum Okien ,

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb realizacji zapytania ofertowego kontaktowego – na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.,

3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 3 miesięcy od dnia złożenia,

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,

6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,

7. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia zapytania.

FORMULARZ KONTAKTOWY