222_m

Przedstawiamy Państwu prosty kalkulator , który pozwoli na podstawie obowiązujących norm wyliczyć wartość przenikalności cieplnej dla okien produkowanych w naszej fabryce na bazie najpopularniejszych profili. Poprzez wybranie typu okna, rodzaju profila oraz pakietu szybowego obliczamy wartość energetyczną U. Na wartość parametru termicznego składają się poniższe składniki: współczynnik przenikalności termicznej profila, współczynnik przenikalność termicznej pakietu szybowego oraz mostek termiczny powstający na połączeniu pakietu szybowego z profilem okiennym . Program wylicza również Izolacyjność akustyczną Rw (wartość podana w dB), przepuszczalność światła przez pakiet szybowy Ti (wartość podana w %) oraz przepuszczalność energii słonecznej przez pakiet szybowy (wartość podana w %).

Kalkulator przenikalności cieplnej dla okna KLIKNIJ